Category Archives: blog

Selidbe – saveti, preselite se što lakše

Svako se otprilike bar jednom u životu negde preseli. Zato ko je na svojoj koži iskusio koliko je naporan posao selidbe, pozvaće profesionalce da ga presele, kako bi napor oko posla, stres i moguću štetu sveo na minimum. Uvek pozovite agenciju za selidbu da vam prethodno izvrši besplatnu procenu da se dogovorite oko konačne cene da u toku… Read More »